kereket

berkereket berbunyi seperti lantai buluh atau papan dipijak-pijak.

berkongsi