kerek

[Kelantan]

1. rapat (tidak renggang);

2. kerap, selalu, berulang kali.

berkongsi