kerbat II

[sastera lama] sejenis pundi-pundi daripada kulit (untuk diisi air), kirbat.

berkongsi