kerak II

~kerik = ~keruk bunyi seperti bunyi mengeruk-ngeruk periuk (kuali dan lain-lain).

berkongsi