kerai I

sejenis bidai (dipasang pada pintu, jendela, dan lain-lain);

= kere.

berkongsi