kerabat I

[Arab]

1. sanak saudara, saudara-mara, keluarga:
ia menjadi tabib bagi ~ diraja;
kaum ~
saudara-mara;

2. dekat (rapat) dalam perhubungan kekeluargaan;
~ diraja [bahasa dalam] keluarga diraja;

berkerabat ada hubungan kekeluargaan, bersaudara:
aku memang sedia menolong orang yang ~ dengan aku;

kekerabatan yang berkaitan dengan kerabat, antara anggota-anggota dalam sesuatu kerabat, kekeluargaan:
jelaslah kepada kita bahawa sesuatu masyarakat itu tersusun daripada hubungan dan ikatan ~;

perkerabatan perhubungan (pertalian) kekeluargaan, persaudaraan.

berkongsi