kepul I

gumpalan asap atau awan yang tebal:
~-~ asap keluar dari corong asap kapal itu;

berkepul, berkepul-kepul bergumpal-gumpal tebal (berkenaan (dengan) asap yang naik ke udara atau awan yang terapung-apung di udara):
berkepul-kepul asap dari sampah-sarap yang dibakar itu naik ke celah-celah daun manggis;

mengepul menjadi bergumpal-gumpal (berkenaan (dengan) asap, awan), keluar berkepul-kepul (berkenaan (dengan) asap dan lain-lain):
asap rokok itu ~-ngepul naik ke atas dan menghilang dalam kegelapan malam yang hitam pekat itu;

mengepulkan menghembuskan asap rokok dan lain-lain menjadi berkepul-kepul (bergumpal-gumpal):
ia duduk termenung sambil ~ asap rokoknya;

kepulan gumpalan (asap dan lain-lain):
~ asap hitam kelihatan menuju ke udara.

berkongsi