kepiran

[Jawa] terbiar (tidak diendahkan), terabai (tidak terpelihara), terlantar, tidak timbul dalam fikiran.

berkongsi