kepau

sejenis tumbuhan (palma), Pholidocarpus kingiana.

berkongsi