kepal I

1. = kepalan gumpal (nasi, tanah dan lain-lain, yang padat setelah digenggam-genggam):
disuapkannya ~ nasi itu ke mulutnya;

2. seisi genggaman tangan (berkenaan (dengan) nasi dan lain-lain), sebanyak yang dapat dipadatkan dalam genggaman (berkenaan (dengan) nasi dan lain-lain), genggam:
se~ nasi;

3. = ~ tangan = kepalan genggaman (tangan), penumbuk, tinju;
diberi ~ ditumbuk (ditinju);
se~ menjadi gunung, setitik menjadi laut (peribahasa)
a) daripada sedikit menjadi banyak;
b) perkara kecil dibesar-besarkan;

berkepal-kepal beberapa kepal (nasi dan lain-lain), bergumpal-gumpal;

mengepal 1. = mengepal-ngepal memadatkan (nasi, pulut, tanah, dan lain-lain) dalam genggaman tangan;

2. menggenggam:
Mahat meronta daripada pegangan Dolah, sebelah tangannya ~ penumbuk;

mengepalkan menjadikan (tangan) tergenggam, menjadikan kepalan, menggenggamkan:
Rafidah ~ kedua-dua belah tangannya untuk menahan daripada menangis;

terkepal tergenggam:
jari-jari tangannya yang ~ itu masih lagi terletak di atas meja itu;

kepalan
1. kepal, gumpalan (nasi, tanah dan lain-lain);

2. genggaman tangan.

berkongsi