kentara

jelas kelihatan, tampak dengan terang (nyata);

mengentarakan menjadikan (menyebabkan) kentara, menampakkan dengan jelas (nyata);

ketara.

berkongsi