kenek

[Indonesia-Belanda] penolong (pembantu) tukang, pembantu pemandu kenderaan, kelindan;

keneh.

berkongsi