kemotaksis

(Biologi) gerak balas organisma terhadap rangsangan bahan kimia tertentu.

berkongsi