kemit

~ tubuh
a) sesuatu (seperti pakaian, barang perhiasan dan lain-lain) yang diberikan sebagai tanda kasih, bekas tubuh;
b) = gelang ~ tubuh sejenis gelang;
~ hantar [arkaik] pesuruh.

berkongsi