kemin I

[Perak] kemas atau rapi buatannya (kerusi, meja, dan lain-lain).

berkongsi