kemili I

[Negeri Sembilan] memilin (memintal) tali kembar empat.

berkongsi