kembara

mengembara pergi ke mana-mana (dengan tidak tetap tempat kediaman dan tidak tentu pula tempat yang ditujui), bertualang, menjelajah:
bertahun-tahun ia ~ dari sebuah negara ke negara lain;

mengembarai mengembara (menjelajah) di:
~ negara-negara Asia;

pengembaraan
1. perihal (perbuatan) mengembara:
cerita yang mengisahkan ~ seorang putera raja;

2. tempat mengembara, tempat yang dijelajahi;

pengembara orang yang mengembara:
David Livingstone ialah seorang ~ yang terkenal.

berkongsi