kembang II

1. bunga (digunakan juga untuk menyatakan nama berbagai-bagai bunga):
~ bangkai, ~ jepun, ~ naga sari;
cita ~
cita (kain tenun) yang coraknya berbunga-bunga;

2. kata yang menjadi sebahagian daripada nama beberapa tumbuhan;
~ semangkuk sejenis tumbuhan (pokok), Scaphium spp;
akar ~ hutan
sejenis tumbuhan (pokok), kayu cenderus, seburus hitam, segan petaling, Urophyllum trifurcum;
~ api
bunga api;
~ gula gula-gula (berbagai-bagai makanan yang dibuat daripada gula);
~ latar [bahasa percakapan] pelacur;
~ pala kulit di keliling biji pala;

mengembang
1. seperti atau menyerupai kembang (bunga);
~ bakung mengombak (ikal) dan cantik seperti bunga bakung (berkenaan (dengan) bunga);

2. meletakkan bunga di kubur.

berkongsi