kemaca, kemacar

[Kelantan] biasa (tidak istimewa), lazim, tidak bernilai tinggi;
barang ~ barang biasa;
orang ~ orang kebanyakan.

berkongsi