keluburan

lubang untuk memerangkap gajah dan lain-lain.

berkongsi