keluan

[Minangkabau] tali yang dicucukkan pada hidung kerbau (lembu);
bagai jawi ditarik ~ (peribahasa) menurut sahaja semuanya;
menjilat ~ bagai kerbau (peribahasa) sangat kecewa (kerana tidak tercapai yang diharapkan);
putus tali putus ~, putus ~ rampung hidung (peribahasa) perhubungan persaudaraan (kekeluargaan) yang telah putus sama sekali (kerana perselisihan);

mengeluani memasang keluan (pada hidung kerbau, lembu dan sebagainya):
rasa tak mengapa hidung dikeluani.

berkongsi