kelu

= ~ lidah

1. tidak dapat berkata-kata (kerana ketakutan, terkejut, dan lain-lain):
mendengar kata-katanya itu, ~lah lidah saya;

2. [Kelantan] sangat bodoh, bingung:
jangan disuruh budak yang ~ itu;

mengelukan menjadikan kelu, menyeba

berkongsi