keloi II

[Kedah];

alat ~ alat perhubungan elektronik untuk memanggil seseorang;
perkhidmatan ~ perkhidmatan untuk memanggil seseorang melalui alat elektronik;

mengeloi memanggil.

berkongsi