kelilip

[Jawa] benda yang termasuk ke dalam mata (seperti debu, pasir, dan lain-lain);

kelilipan termasuk ke dalam mata (debu, pasir, dan lain-lain).

berkongsi