kelibat II

[Jakarta] terlibat, terbabit (dalam sesuatu perkara);

libat.

berkongsi