kelian I

[bahasa percakapan] kalian (kamu, awak).

berkongsi