keletik

1. bunyi jentera jam (bunyi tik, tik);

2. bunyi seperti bunyi benda kecil jatuh ke lantai;

geletik.

berkongsi