kelerek

[Indonesia-Belanda] kerani (di pejabat).

berkongsi