kelendara

lingkaran-lingkaran (daripada rotan dan lain-lain) pada tiang kapal (untuk diikatkan andang-andang pada tiang).

berkongsi