kelembubu

angin yang bertiup berkisar;

halimbubu.

berkongsi