kelemban

berkelemban berjalan (menuju sesuatu) dengan mengikut jalan yang jauh (tidak dengan memintas).

berkongsi