kelemayuh II

sejenis tumbuhan (herba), kelemoyang, Homalomena spp.

berkongsi