kelelot

berkelelot menjelir-jelirkan lidah (untuk mengejek);

mengelelotkan menjelirkan (lidah) untuk mengejek.

berkongsi