kelek II

kelek-kelek, kelek-kelekan, kelekan
1. kayu atau besi pemegang pada jambatan (tangga dan lain-lain), langkan (pada jambatan dan lain-lain);

2. sejenis serambi (pada balai istana):
maka segala anak raja-raja itu duduk di kelek-kelekan balai kiri kanan;
~ anak
bahagian rumah ibu yang bertemu dengan pelantaran.

berkongsi