keledi

(Seni Muzik) sejenis alat tiup berlidah suku kaum Kayan dan Kenyah di Sarawak.

berkongsi