kelebur

runtuh (seperti tanah lembik dipijak);

keleburan jurang, lubang perangkap.

berkongsi