kekembalian

perihal kembali;

perkembalian perihal kembali, kepulangan:
~ Rawon telah diterima dengan cucuran air mata oleh ayahnya;

pengembalian perihal (perbuatan dan sebagainya) mengembalikan, pemulangan, pemulihan.

berkongsi