kekek I

terkekek-kekek tertawa nyaring, terkekeh-kekeh;

mengekek, mengekek-ngekek ketawa terkekek-kekek, menggelekek;

kekekan bunyi gelak ketawa yang berlebihan:
terdengar ~ ketawanya.

berkongsi