kekait

~ merah sejenis tumbuhan (pokok memanjat);

kait II.

berkongsi