kejat

1. kejang, kaku, tegang (tubuh atau anggota);
mati ~ mati kaku;

2. tidak mudah tercabut, ketat, kukuh, tegap, tidak goyah (berkenaan (dengan) tiang yang terpacak);

3. padat dan rapat (tidak berlubang-lubang atau bercelah-celah), kedap;

mengejatkan membuat sesuatu menjadi kejat;

pengejatan perihal (perbuatan, proses) memejatkan sesuatu.

berkongsi