keher

[Kelantan] perlahan-lahan:
berjalan ~-~.

berkongsi