kehek

[Kelantan], [Terengganu] mengeluarkan (makanan dan lain-lain) dari dalam mulut, meluahkan.

berkongsi