keduduk I

mengeduduki menduduki, mendiami;

duduk I.

berkongsi