kedorong

[Jakarta] terlanjur, terlepas (perkataan dan lain-lain), terdorong (perbuatan dan lain-lain).

berkongsi