kecung I

mengecung menggaul atau mengocok (daun pakau):
~ dan kemudian membahagi-bahagikan daun pakau.

berkongsi