kecu

[Jawa] penyamun, perompak;

mengecu menyamun, merompak.

berkongsi