kecimpung

bunyi air ditepuk(-tepuk), ketimbung, ketimpung;

berkecimpung
1. bermain dalam air sambil menepuk-nepuknya (hingga berbunyi);

2. menceburkan diri dalam sesuatu pergerakan (kegiatan dan lain-lain), giat bergerak dalam sesuatu lapangan (usaha dan lain-lain):
sudah lama beliau ~ dalam lapangan drama dan persuratan;

perkecimpungan perihal berkecimpung (dalam sesuatu kegiatan dan lain-lain):
seharusnya ~ mereka yang telah lama dalam bidang penulisan itu akan dapat membantu mereka untuk menguasai gaya bahasa itu dengan baik.

berkongsi