kebur

mengebur mengacau (air dan lain-lain), mengaduk, mengarau.

berkongsi