keber

mengeber [Kelantan], Tr
1. membentang kain (daripada lipatannya);

2. menceritakan, mendedahkan (hal orang):
dia tu kalau bercakap, mulalah ~.

berkongsi