kebat

ikat, bebat, balut;
~ pinggang [Minangkabau] ikat pinggang;
se~ bagai sirih [Minangkabau] sekata, sepakat;

mengebat mengikat, membebat, membalut;
~ erat membuhul mati (peribahasa) menetapkan sesuatu aturan atau perjanjian yang tidak dapat diubah lagi;
~ erat-erat membuhul mati-mati (peribahasa) membuat perjanjian hendaklah dengan sempurna;
~ sekebat erat, melangkah selangkah sampai, berkata sepatah sedang (peribahasa) orang yang tetap pendiriannya;

mengebatkan menjadikan sesuatu sebagai kebat, mengikatkan;

terkebat
1. terikat, terbebat, terbalut;

2. [kiasan] terlibat (dalam sesuatu perkara);

pengebat alat untuk mengikat (membebat, membalut);
tali ~ tali pengikat.

berkongsi